EdTech Magyaroszág

Üdvözlünk az EdTech Magyarország honlapján! Cégcsoportunk célja Magyarország legjelentősebb oktatástechnológiai szolgáltatójaként támogatni az oktatási szereplők munkáját.
Tudj meg többetÍrj nekünk

Céljaink

Képességfejlesztés alkotópedagógiával

Programjaink élményszerűek, elsődleges az alkotási folyamat, amiben a digitális technológiák mellett a fizikai tárgyalkotás is jelen van. A felkínált témák problémamegoldásra, kreativitásra ösztönöznek. Az alkotási folyamatban a változatos eszközök és információforrások használata, az együttműködés sikereket eredményez. Csak néhány képesség, készség azokból, amelyek fejlődését programjaink támogatják és amelyekre a felnövekvő generációnak a 21. században szüksége van.

Modern oktatási környezet infrastruktúra fejlesztése

A 21. században szükséges kulcskompetenciák eredményes fejlesztése feltételezi az interaktív tanulási környezetet. A modern térrendezés, rugalmas térszervezés, a korszerű oktatástechnológiák alkalmazása ösztönzik a tanulókat az aktivitásra, az alkotásra, a társas és kommunikációs készségek fejlesztésére.  Cégünk széles tapasztalatokkal rendelkezik, és kiemelt célunk is segíteni az intézményeket a motiváló tanulási környezet, korszerű tantermek, alkotóműhelyek tervezésében, kialakításában a berendezéstől a legmodernebb oktatástechnológiai eszközök kialakításáig.

Pedagógus-továbbképzés, felnőttképzés

Alkotópedagógiára épülő programjaink szerves részei a pedagógusok felkészítésére fejlesztett akkreditált, leginkább a blended modellnek megfelelő továbbképzéseink. Kínálatunkban egyre inkább szerepet kapnak a munkaerőpiaci igényekre választ adó, “soft skilleket” és alapvető képességeket fejlesztő, főként moduláris képzések a vállalati szektorban dolgozók számára.

 

Tartalom- és tananyagfejlesztés

Tananyagaink olyan innovatív komplex szemléletet képviselnek, amelyben az iskola támogató, inspiráló környezetté válik, a tanulók pedig motiváltak a tanulásra. Tartalmaink az életből vett példák gyakorlati feldolgozására építenek, a 21. századi készségek fejlesztésére fókuszálnak és az alkotás élményére alapoznak. A korszerű alkotópedagógiai alapelvek alkalmazásával a gyerekek úgy tanulnak, hogy problémamegoldók, kreatív alkotók és innovátorok, miközben megtapasztalják saját értékeiket, erősségeiket.