Tananyagok

Az alkotópedagógia a jövő kihívásaira készíti fel a diákokat

Tananyagaink a 11-16 éves korosztály számára, az alkotópedagógiai alapelvek mentén készültek, amelyek ösztönzik a diákok kíváncsiságát és kreativitását, izgalmassá teszik a tanulást és a tanítást. Szükség szerint egyénre és csoportra is alakíthatók.

Az alkotópedagógia és saját tananyagaink segítségével a gyerekek úgy tanulnak, hogy valós technikai vagy társadalmi problémákra keresnek újszerű megoldásokat, mindezt a történetmesélés keretei között. A kerettörténet élményszerű feldolgozásával, másokkal is együttműködve, észrevétlenül sajátítanak el nélkülözhetetlen készségeket, hoznak létre fizikai tárgyakat, saját alkotásokat. Így lesznek a digitális tartalmak passzív fogyasztóiból a digitális eszközök aktív felhasználóivá, miközben a tárgyalkotás hagyományos eszközeivel is alkalmazásképes tudásra tesznek szert.

Tananyagaink abban segítik a tanulókat, hogy gondolkodók, alkotók, problémamegoldó innovátorok legyenek, akik majd a jövő munkahelyein is nélkülözhetetlenek lesznek.

A tananyagtartalmakat tanári kézikönyv, videós segédletek és digitális segédanyagok, óravázlatok, műszaki rajzok, kódok, mintatárgyak is kiegészítik.

Az alkotópedagógia előnyeiről

  • A gyerekek összetett, működő tárgyakat hozhatnak létre, valós élethelyzeteket szimulálnak
  • A diákok önállóan dolgozhatnak a saját céljaik eléréséért, de a csoport érdekeit is szem előtt tartva együttműködnek egymással
  • Betekintést kapnak és közelebb kerülnek a felnőttek és a munka világához
  • Fontos 21. századi készségeket sajátítanak el
  • Megtanulnak hibázni és újrakezdeni
  • A tanároknak nem kell a mobilképernyőkkel versenyezniük a gyerekek figyelméért